נרשמים עכשיו
לגראנד טור של ימי רביעי

הסיורים יתקיימו בימי רביעי בתאריכים:
7.9.22, 2.11.22, 14.12.22, 4.1.23, 1.2.23, 8.3.23, 19.4.23, 10.5.23, 7.6.23
* ייתכנו שינויים בתאריכים ושעות הסיורים


1400 ש"ח בלבד (כולל מע"מ)

Image by Clem Onojeghuo

קבוצה זו מלאה
ניתן להירשם לאחת הקבוצות האחרות

This form no longer accepts submissions.