top of page

ליווי אמנים

ביחד נקפיץ את הקריירה שלך קדימה

תהליך ליווי
  • רוצה לבנות אסטרטגיה ולהצעיד את הקריירה שלך קדימה?

  • יש לך צורך לרכוש כלים חדשים שיעזרו לך לפתח את הקריירה בתחום האמנות?

  • רוצה להתפתח ולהגיע לקהלים חדשים?

  • יש לך צורך בדיוק ובידול ליצירת תוכנית פרקטית?

אני ממליצה לך על תהליך ליווי אישי

Image by Jonathan Borba
מפגש ייעוץ
  • רוצה לקבל חוות דעת מקצועית על העבודות שלך?

  • רוצה לדעת מה האפשרויות הרלוונטיות מבחינתך לקידום הקריירה בתחום האמנות?

  • יש לך צורך בדיוק מסרים לקראת הגשה או פרוייקט חשוב?

אני ממליצה לך לקבוע פגישת ייעוץ חד פעמית

Paint Brushes
bottom of page