top of page

שאגאל, מאלביץ' וחברים במוזיאון היהודי בניו יורק

עודכן: 12 בדצמ׳ 2018

הסיפור הטראגי שלא סופר - כיצד חלם מארק שאגאל ליצור אמנות חופשית חדשה והקים בית ספר לאמנות ברוח זו בויטבסק, וקזימיר מאלביץ' הכריזמטי שמט את הקרקע תחתיו וסחף את כל תלמידיו לסופרמטיזם.


כבר חודש עבר מאז שחזרתי מניו יורק ורק