top of page

אמני הדור הבא - NextGen

עודכן: 8 ביוני 2019

דו"ח חדש של ArtTactic בשיתוף עם חברת הביטוח JLT שופך אור על המאפיינים העיקריים של אמני הדור הבא, המוגדרים כאמנים עד גיל 40. אז למה זה מעניין? קודם כל כי רוב הדו"חות שמתפרסמים מתייחסים לאמנים בראש הפירמידה - מדובר בכ20-30 שמות של אמנים, שחלקם כבר אינם בין החיים, שמייצרים את כל הכותרות - אם זה ביצירות שנמכרות במחיר הגבוה ביותר ואם זה בתערוכות בלוק-באסטר במוזיאונים המובילים בעולם. הדו"ח הזה נותן הצצה לעתיד - מי יהיו האמנים הלוהטים הבאים? מי הם? מאיפה הם באים? כיצד ניתן לאפיין אותם?

Source: Global NextGen Report 2018, ArtTactic & JLT

הממצאים של הדו"ח מעלים שאלות רבות על שוק האמנות, המנגנונים הפועלים בו והאם באמת הצלחנו להתקדם ולהשתפר, ועל כך בהמשך.

קודם כל חשוב להס