top of page

מיתולוגיות ארץ-ישראליות - שיחה עם האוצרת נורית טל-טנא

עודכן: 13 באוג׳ 2019

שני זוגות של גברים עומדים לפניי, בכל אחד מהם איש מבוגר ואיש צעיר ממנו. בצילום של עדי נס מסדרת הכפר נראה אחד מחלוצי העמק אוחז את חפירה ואיש צעיר, אולי נכדו, לידו, מסתכל עליו. נס ביקש להתכתב עם הציור המוכר "אמריקן גותיק", סמל השמרנות האמריקאית. את צריח הכנסיה ברקע הוחלף במשולש שנוצר ברקיע באמצעות מפגש שדרת הברושים. הוא צילם בבית הקברות של תל עדשים, שנמצא בבלפוריה "כי העדושים לא האמינו שהם ימותו ולא בנו בית קברות". האמירה הזו של אחד העובדים במקום הספיקה לנס, שהבין שהגיע למקום הנכון. התחושה המתקבלת היא מאיימת, של סודות קבורים מדור החלוצים.


רוצים להצטרף לסיור בתערוכה בהדרכתי? כל הפרטים כאן.