top of page

איך מציירים זיקנה?

עודכן: 21 ביולי 2021

כולנו מזדקנים. זה תהליך שקורה אצל כולנו כל יום. אבל יש איזה רגע כלשהו שאנחנו ו/או הסביבה מגדירים אותנו זקנים.

למושג זיקנה נלוות לא מעט משמעויות, פיזיות ותפיסתיות, לא כולן חיוביות. ובכל זאת, כולנו מעדיפים להזדקן מלהישאר צעירים לנצח.

לאורך השנים הקונוטציות התרבותיות שהוצמדו לזיקנה השתנו, ואלו באו לידי ביטוי גם באמנות.

תוחלת החיים הממוצעת היתה קצרה משמעותית מזו שאנחנו רואים היום ועל כן מי שחי שנים ארוכות זכה הרבה פעמים ליחס של כבוד והערכה לידע והניסיון שצבר. הזקנים נחשבו ל'חכמי השבט', והדבר היה נכון גם הרבה אחרי שבני אדם מערביים כבר לא חיו בשבטים.