top of page

שאלה של פרופורציה - היופי באמנות

עודכן: 5 במרץ

מהו אידאל היופי?

נקשה עוד – מהו אידאל היופי הנשי?

לשאלה זו יש כיום אינסוף תשובות, כמספר העונים עליה. כיום מקובל להתייחס ליופי כמבוסס על טעם אישי, וככזה יכול לנוע במנעד רחב מאוד. זה מצב יחסית חדש.

במשך מאות ואפילו אלפי שנים אידאל היופי הוכתב על ידי התרבות אליה השתייכת. מה שיפה הוא, שבזכות העובדה שאמנים לאורך ההיסטוריה תיארו ביצירותיהם את אידאל היופי (כאשר לא יצרו דיוקנאות ספציפיים), קל לנו יחסית להתחקות אחריו ולצפות בשינויים בו על פני זמן ומקום.


ונוס ממילו בשלושה כיוונים, 150-125 לפנה"ס, יוון העתיקה

בתרבות המערבית נהוג להתייחס אל יוון העתיקה כנקודת המוצא, ממנה התפתחו התרבות, האמנות, הפילוסופיה ושאר תחומי הרוח. יחד עם זאת אסור לשכוח שקדמו לה תרבויות מפותחות אחרות כמו מצרים העתיקה למשל (נראה שהמלכה נפרטיטי עוצרת נשימה גם בסטנדרטים מערביים עכשוויים). במקביל לתרבות המערבית התקיימו תרבויות מ