top of page

FAKE TRUTH

עודכן: 27 בינו׳ 2021

אין אמת אחת, את זה אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים, אבל בשנתיים האחרונות נושא הפייק ניוז התפתח למימדים של מגיפה, בהובלתו של נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ. הוא הביא איתו חבר, מושג ה-FAKE TRUTH, המתורגם ל'אמת מזוייפת'. בהתחלה המושג הזה נשמע לרובנו כמו אוקסימורון – דבר והיפוכו שאינם מתיישבים יחד, אבל התרגלנו.

במוזיאון לאמנות חיפה מראים לנו שלמעשה הזיוף אינו חדש וה'עובדות האלטרנטיביות' איתנו כבר זה זמן. הם לא הראשונים, עשו את זה קודם – בדגש על הפן ההיסטורי, התקשורתי, וגם האמנותי. אבל לא עשו את זה כאן. ולא עם אמנים ישראלים. וזה מעניין.

הפרקטיקה במוזיאון חיפה לאמנות מושתתת על אשכולות תערוכות, שכולן עוסקות בנושא גג אחד. מצד אחד, הדבר מאפשר חקירה לעומק של נושא ולהראות צדדים רבים שלו. מצד שני, הדבר מייצר עומס לצופה וכן חוסר אחידות ברמת עבודות האמנות המוצגות. במקרה של האשכול הנוכחי, קיים קושי להבדיל בין שש התערוכות המוצגות ולרוב יש תחושה של תערוכה אחת גדולה במיוחד. ואף על פי כן, התערוכה מציעה חוויה מהנה ומרחיבת אופקים המפעילה את שריר הביקורת של המתבונן.

את השכיחות של מושג האמת המזוייפת ממחישה יותר מכל עבודתן של צילה חסין וכרמל ברנע ברזנר ג'ונס שמשתמשת באלגוריתם לזיהוי המילים FAKE TRUTH במנוע החיפוש ומדפיסה כל כותרת ידיעה המכילה מונח זה. התוצאה היא ערימה הולכת וגדלה של סרט הדפסה ומאפשרת לנו לרא