top of page

ממיכלאנג'לו ועד שאגאל - דמותו של משה בראי האמנות

עודכן: 15 באפר׳ 2022

לאורך ההיסטוריה דמותו של משה רבנו ריתקה אמנים רבים. קודם כל, מדובר באחד הסיפורים הטובים בתנ"ך, עם הרבה טוויסטים בעלילה. שנית, זהו סיפור של גיבור בעל כורחו, שהתכונות האנושיות שלו מודגשות מאוד בסיפור, ומאפשרות לנו להזדהות עם הדמות ומה שעובר עליה.

אמנים מכל הזרמים כיבדו אותנו באינטרפרציה שלהם לדמותו של משה, כמה מהיצירות הפכו לנכס צאן ברזל. להבדיל מנושאים נוצריים ומיתולוגיים, שמיוצגים לעיתים רחוקות בלבד באמנות הישראלית, הרי שיש לנו רצף התייחסות למשה גם בקרב האמנים הישראלים.

לרוב מתוארת דמותו של משה באחת מהסצנות המרכזיות:

  • בת פרעה מצילה את משה

  • משה ולוחות הברית

  • משה על הר נבו

אביא כאן דוגמאות שונות לטיפול בכל אחת מהסצנות הללו ונראה כיצד סגנון והלך הרוח של התקופה משנים את הפרספקטיבה על נושא המעסיק את עמנו כבר מעל 3000 שנים.


בת פרעה מצילה את משה

כזכור, על פי הסיפור, פרעה ציווה להשליך את כל התינוקות הזכרים ליאור בעקבות נבואה שקיבל כי אחד מהם יקום עליו. יוכבד, אימו של משה התינוק, מחביאה או