top of page

מאירופה ועד נורית - אלימות מינית באמנות

עודכן: 28 ביוני 2021

אזהרת טריגר - הפוסט עוסק בביטויים ויזואליים של אונס ותקיפה מינית באמנות


אונס ואלימות מינית כלפי נשים היו תמיד. הרבה לפני התפשטות האימפריות, הכנסיה הנוצרית, הרנסנס, תנועת ההשכלה וכמובן תנועת #metoo.

מצמרר להיווכח עד כמה האלימות המינית שזורה בסיפורי המיתולוגיה, סיפורי התנ"ך, הברית החדשה וסיפורי הקדושים, ואלה מוצאים להם ביטוי ויזואלי באמנות לאורך מאות רבות של שנים.

הסיפורים הללו, הנקראים בעיניים עכשוויות, מתארים סיטואציות קשות מאוד בהן נשים הן אובייקט, חפץ להעביר מיד אל יד או שיש צורך לכבוש אותו. באלימות. בפראות. ולנשים אין כל פתח למחות, להביע את עצמן ולמרוד. אלה שעושות זאת נענשות. לרוב הן מקבלות את הדין.


The Rape of Europa, Titian (1562)