top of page

החלום האמריקאי

סביב יום העצמאות האמריקאי (ה-4 ביולי) עולות בי מחשבות לגבי החלום האמריקאי והמשמעויות שלו בתחום האמנות.

"החלום האמריקאי" מוגדר כאתוס לאומי של ארצות הברית המתבסס על ערכי הדמוקרטיה, השוויון, החירות וההזדמנות השווה, שמאפשר שגשוג, הצלחה ומוביליות חברתית המושגים בדרך של חריצות ועבודה קשה. הוא הוגדר לראשונה ב-1931 על ידי ג'יימס אדאמס.

הלכתי לחקור איך אלה באו לידי ביטוי בתחום האמנות, אם בכלל, ואילו שינויים חלו לאורך השנים.


Jasper Jones, Flag, 1954

במחצית הראשונה של המאה ה-20 מוקד ההתרחשות בתחום האמנות היה באירופה ואם נדייק יותר – פריס. אל פריס הגיעו אמנים מכל העולם כדי להתפתח ולהצליח. אפשר לכלול ברשימה הארוכה הזו את פיקאסו הספרדי, מודיליאני האיטלקי, ריברה המקסיקני, שאגאל הרוסי ועוד רבים אחרים. מלחמת העולם השניה השאירה את אירופה ענייה וחבולה ומלקקת את פצעיה. לא היה בה עוד מקום לכור היצירתי ופריס איבדה את הכתר שלה כבירת האמנים.

מטבע