אמנות החסות

היה לי השבוע הכבוד והעונג להרצות במשרד החוץ על נושא החסויות בתחום הא