top of page

Monet and Architecture

עודכן: 8 ביוני 2019

כשחושבים על מונה בדרך כלל התמונות שבאות לראש ראשונות הן של פסטורליה נהדרת של גנים, בריכות וחבצלות מים. האמת היא שאת התמונות האלה צייר בערוב ימיו בעודו מתאבל על מותה של אישתו השניה, מתבודד בבית הכפר שלו בז׳יברני, כאשר ראייתו הולכת וקהה. מסתבר שלפני כן מונה, שלא היה איש של פורטרטים, צייר הרבה מבנים. ריתקו אותו היחסים בין האדם לטבע והביטוי שלהם בשטח - מבנים ונוף. הוא היה חסיד של ציור בחוץ, באויר הפתוח והתרשמות בלתי אמצעית מנושאיו. התערוכה בנשיונל גלרי היא הראשונה שמתרכזת בנושא הארכיטקטורה בציוריו של מונה, ומסתבר שיש לא מעט ממנה. התערוכה לוקחת אותנו למסע בעקבות הצייר בעיר ובכפר ברחבי אירופה ונותנת לנו את הזכות לראות הכל דרך עיניו.

התערוכה מאורגנת באופן סמי- כרונולוגי וכך אנו עדים להתפתחות והשינוי בסגנונו של האמן. ברבים מהציורים מהתקופה המוקדמת ניכר חוסר איזון בין התמונות ולפעמים אפילו באותה תמונה - חלקים עמוסים וגדושים בצבע, נותנים תחושה טקטילית בעוד חלקים נותרים כמעט לא מעובדים והקנווס עצמו מבצבץ מתחת.

את הטיילת של טרוויל שבנורמנדי צייר בעת שהות קצרה ב1870. צבעי הקיץ הבהירים שולטים בכל. הטיילת, עשויה קרשי עץ מתוארת בהקצרה חריפה שנותנת פרספקסיבה ודינמיות לציור. הבתים האופנתיים החדשים סמוך לחוף נראים כאן בכל הודם, כאשר על החול רואים תיירים ומטרוניטות נהנים מחוף הים.