top of page

יש עידן חדש?

עודכן: 24 באוג׳ 2019

בתערוכה יש עידן חדש: על הרוחני באמנות מבקשת האוצרת רותי דירקטור לחתור תחת כמה וכמה אקסיומות שעומדות בבסיסו של עולם האמנות. במהלך מאות רבות של שנים עמדה האמנות לשירותה של הדת, בראש וראשונה הדת הנוצרית. עם עליית תנועת ההשכלה לצידה של המהפיכה התעשייתית, כללי המשחק השתנו. החילוניות החלה למשול בכיפה והרציונליות הפכה לערך עליון כמעט. בשמה של אותה רציונליות ניסח אלפרד באר, מי שהקים את מוזיאון ה-MoMA בניו יורק, את דיאגרמת זרמי האמנות המודרנית. הדומיננטיות של באר, שהפך לדמות מיתולוגית, קיבעה את התרשים בתפיסתם של אנשי עולם האמנות במשך עשורים רבים והוא נלמד עד היום בחוגי תולדות האמנות. על פי באר, הציור המופשט נולד ב-1911 והומצא על ידי וסילי קנדינסקי, שגם פעל בעצמו על מנת לשמר את הרושם הזה. אותו קנדינסקי פרסם ב-1912 ספר בשם "על הרוחני באמנות" המחבר בין הציור לתיאוריה התיאוסופית שהאמין בה, שהפך לרב מכר.


רוצים להצטרף לסיור בתערוכה? כל הפרטים כאן.