top of page

סמאח שחאדה - מהלכת קסם

עודכן: 6 בספט׳ 2019

בכניסה לתערוכת היחיד של סמאח שחאדה במוזיאון תל אביב נדמה שאין דרמה – ציורים פיגורטיביים בעיפרון ופחם על נייר. הרבה אפורים בהירים והלבן של הנייר עצמו. אבל זו רק הטעיה. שחאדה עוסקת בעבודתה בפוליטיקה של הזהויות, אפור על גבי לבן. כבת למשפחה פלסטינית שגורשה מן הכפר בעקבות מלחמת השחרור היא מציירת את האובדן, את הגעגועים ואת התלישות. כאישה בחברה ערבית פטריאכלית היא מציירת את כעסה ומרידתה בנורמות המדכאות את הנשים. כמוסלמית במוצאה היא מציירת את הילכות הריפוי והקסם הביתיים, מלאכת נשים.


רוצים להצטרף לסיור בתערוכה של סמאח שחאדה יחד עם זוכי פרס שיף האחרים?


דיוקן עצמי

הציור הראשון בתערוכה הוא פורטרט עצמי של שחאדה המאזכר את אחד הפורטרטים המפורסמים של פרידה קאלו, אמנית אהובה על שחאדה. כמו קאלו, היא ישובה על שרפרף בחליפה גברית גדולה ומעט מרושלת. בציור של קאלו היא אוחזת מספריים, סביבה פזורות שיערות והטקסט מגלה שהאמנית סבורה שגברים מתרחקים ממנה בגלל שיערה הקצר. שחאדה אוחזת ספר, כמו אומרת שזו הסיבה שגברים מתרחקים ממנה.


SAMAH SHIHADI