top of page

8 חברויות לא צפויות בין אמנים

לפעמים בחיים האנשים הכי לא צפויים מתחברים יחד.

כשמדובר באמנים, מסתבר שמעבר לרווח האישי, לא פעם יש לכך השפעה גם על הקריירה של האמנים ועל ההיסטוריה של האמנות כולה.

אני רוצה לספר לכם על כמה חברויות בין אמנים, שלעולם לא הייתם מנחשים שהם היו חברים קרובים ואף השפיעו זה על העשייה של זה. בחלק מהמקרים החברות היתה מעורבת גם בתחרות (ולפעמים אפילו קינאה) שדירבנה אותם להשתפר ולהתפתח כיוצרים.


רפאל ודירר


רישום שרפאל שלח לדירר וזה שרבט עליו, 1515

אחד מזוגות החברים המפתיעים ביותר שגיליתי במחקר שלי הם הציירים רפאל האיטלקי ואלברכט דירר הגרמני. הם אמנם חיו באותה תקופה, במאה-16, אולם הפרידו ביניהם כ-1000 קילומטר והם מעולם לא נפגשו. אז איך הם היו חברים, תשאלו? הם היו חברים לעט והתכתבו זה עם זה ושלחו רישומים והדפסים.